40-tal vrijwilligers op plantdag

Vandaag namen een 40-tal vrijwilligers, zowel werknemers van McBride als leden van de Ieperse Milieuraad, deel aan de lancering van NATURE AT WORK. Een succes! 1.750 meidoornen, sleedoornen en andere struiken kregen hun nieuwe stek op restgrond van McBride.

 

Een 40-tal vrijwilligers werkten mee

Afbeelding 2 van 15

 

, , ,

Geen reacties mogelijk.