Waarom?

De natuur heeft het moeilijk, dit weten we allemaal. Regelmatig horen we berichten in de media over het achteruitgaan, of erger nog, het uitsterven van soorten. Ook bij ons in Vlaanderen.

Om deze evolutie tegen te gaan wordt steeds meer natuur beschermd, maar jammer genoeg gaat dit allemaal veel trager dan we zouden willen. Gelukkig kunnen we veel meer doen dan natuur enkel in afgesloten reservaten beschermen. Want ook waar we wonen en werken is heel wat mogelijk. Wist je dat in stedelijke gebieden met tuinen en parken soms meer natuur voorkomt dan in veel plattelandsgebieden? Zonder die natuur in de stedelijke gebieden zouden veel vogels, vlinders of ook honingbijen het erg moeilijk krijgen.

Omdat elk stukje grond waardevol kan zijn voor de natuur, is ook heel wat mogelijk op bedrijventerreinen. Soms ligt naast een bedrijf een stuk grond dat te klein is om in gebruik te nemen. Soms ligt er naast een bedrijf een terrein te wachten die ooit misschien gebruikt zal worden. In al die gevallen is tijdelijke natuur een uitstekend antwoord.

Tijdelijke natuur bekom je door bijvoorbeeld restgronden niet als gazon te onderhouden maar te beheren als bloemrijk hooiland, waar mogelijk omrand met een haag of houtkant. Zo geef je niet alleen de natuur extra plaats, je bespaart ook op regelmatige, en dus dure maaibeurten.

Om bedrijven te helpen om hun restgronden natuurvriendelijk in te richten en te onderhouden, start de Milieuraad van Ieper met het project ‘NATURE AT WORK’. Eerst willen we enkele ‘goede voorbeelden’ realiseren, daarna krijgt iedereen de kans om met ons mee te werken.