Proefproject McBride

Carlo Dumon, HSE Coördinator, McBride Ieper

Carlo_DumonNATURE AT WORK past volledig in de visie van duurzaam ondernemen binnen McBride. Als bedrijf zijn wij ons ten volle bewust van onze milieu-impact en reeds tientallen jaren werken wij aan verbeteringsprocessen om deze impact te reduceren, getuige hiervan onze deelnames aan het West-Vlaams Milieucharter midden jaren negentig en het ISO14001 certificaat dat we reeds 12 jaar hebben. Onze inspanningen dragen verder dan het produceren, ook het ontwikkelen van nieuwe concepten die voldoen aan de steeds strenger wordende Ecolabel vereisten, of de inspanningen die we doen voor de lokale gemeenschap, zoals de McBride run, behoren hiertoe. Het natuurvriendelijk onderhouden van onze terreinen is daar een logisch vervolg op. Als bedrijf proberen we ook zo kostenefficiënt mogelijk te werken. Ook daar is het natuurvriendelijk beheer van restgronden een prima antwoord op. Een berekening leert ons dat dit zonder bijkomende kosten kan gebeuren.