Uitgangspunten

Bij de inrichtingswerken worden volgende uitgangspunten vooropgesteld, ook in functie van later beheer en onderhoud:

  • Er wordt in principe gebruik gemaakt van streekeigen, zo mogelijk autochtoon plantmateriaal
  • Voor de aankoop van plantgoed kan het bedrijf beroep doen op de stedelijke plantactie “Behaag het landschap” (5 euro per pakket van 20 planten bosgoed)
  • De ingerichte terreinen worden op onderhoudsvriendelijke en extensieve wijze beheerd, hierbij kan in de beginfase inhoudelijke ondersteuning gewenst zijn.
  • Bij het ecologische maaibeheer dient het maaisel steeds afgevoerd te worden. Dit kan op diverse manieren gebeuren: maaisel verzamelen en composteren of het maaisel laten drogen, verzamelen en als hooivoeder aanwenden.
  • Een aantal inrichtingswerken (vb beplantingen) kunnen in samenwerking met eigen personeel uitgevoerd worden. De Werkgroep zal dit ondersteunen en indien gewenst ook begeleiden.
  • De vergroening en natuurvriendelijke inrichting wordt zodanig opgevat, dat zij de uitstraling van het bedrijf en het welzijn van de werknemers en bezoekers moet stimuleren. De inrichting of beheer mag dus nooit een minder aantrekkelijk, slordig of onbeheerde indruk laten ontstaan.